Billboard Reklamlari

Home » Billboard Reklamlari

10 Kişiden 7’si Açık Hava Reklamlarından Hatırlıyor!
Araştırma için görüşülen kişilere reklam kampanyaları logosuz olarak gösterildiğinde ve hangi mecradan hatırladıkları sorulduğunda kampanyayı hatırlayan her 10 kişiden 7’sinin açıkhavadan hatırladığı ortaya çıktı. Kampanyaların en çok hatırlandığı TV’yi (%89) takiben açıkhava, %74 ile diğer mecraların büyük bir farkla önüne geçiyor (internet & sosyal medya %37, radyo %33, gazete %30 ve dergi %21).